T. W. Fowle 1881

Brudd på naturlover

"Jeg tror at tiden er moden for at teologien en gang for alle må vise hvor den står. Moderne filosofi vil - og det med rette bruke en ganske skarp tone når kravet kommer. Akkurat nå synes mange vitenskapsmenn å tenke omtrent slik: Vi har egentlig ikke tid til seriøs diskusjon med dere, for vi vet ikke hvor vi har dere. Dere har lett for å stille dere på en supernatural pidestall. Når dere så konfronteres med de åpenbare problemer i dette, søker dere straks tilflukt på et tryggere sted. Hold heller det alternative syn at kristendommen er en ramme om moralske ideer og åndelige sannheter. Da kan vi også delta.

Men å vakle frem og tilbake mellom begge "syn", og si at en så ufattelig hending kan ha forekommet - eller ikke, det er å sette opp fatale barrierer for seriøs diskusjon. En død mann har oppstått - og så skal det event. ikke være så viktig...  Hva må ikke skolerte vitenskapsmenn tenke?  De som vurderer sider ved naturen hver dag - og ser hvilke følger hendinger får...

Om historien er sann, må enhver forestilling mennesket kan danne seg om seg selv og sitt miljø, omsorgsfullt modifisieres. Er den falsk, burde den ikke få innpass i en religion der flertallet mener at når de først blir troende, innser de at den ikke bygger på dette, ikke trenger dette og ville klare seg bedre uten". 

-----------------

01.02. 2012

G. Ullestad